Photo of the berries of the coffee plant (Coffea arabica)

Foto van de besvruchten van de koffieplant

The fruits of the coffee plant, Coffea arabica  (Foto: Bob Ursem)

Return to: Return to: